Llanfachraeth

Llanfachraeth yn bentref gwledig ar gyrion gorllewinol Ynys Môn, yng Ngogledd Cymru. Mae Afon Alaw yn llifo drwy’r pentref i’r aber yn Nhraeth y Gribin, tra bod Ynys Llwybr Arfordirol Ynys Môn hefyd yn mynd drwy ar ei ffordd i fyny ochr orllewinol Ynys Môn. Yng nghyfrifiad 2001 roedd gan y gymuned boblogaeth o 566 yn cynyddu ychydig yn y cyfrifiad 2011 i 589.

llanfachraeth

Llanfachraeth is a rural village on the western edge of the Isle of Anglesey, in North Wales. The Afon Alaw flows through the village to the estuary at Traeth y Gribin, whilst the Isle of Anglesey Coastal Path also passes through on its way up the western side of Anglesey. At the 2001 census the community had a population of 566 increasing slightly at the 2011 census to 589.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Derbyn / Accept

Close