Cysylltwch / Contact

Nodwch y manylion isod i gysylltu â chlerc y Cyngor Cymuned Llanfachraeth

Enter details below to contact the clerk of the Llanfachraeth Community Council

derekowen1946@hotmail.co.uk

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Derbyn / Accept

Close