Cynghorwyr / Councillors

Cynghorwyr /  Councillors
Mrs Marian Jones
Mrs Edith J Bryant      01407 730262
W Gwynfor Roberts    01407 730062
Ifan G Evans                01407 742188
Mark Woodward         01407 740094
Bleddyn Rowlands     01407 740358

Cynghorwyr Sirol / County Councillors

K P Hughes                   01407 730269
Mrs L M Huws              01407 740673
John Griffith                 07795 555857

Cyfarfod Dydd Mawrth, olaf y Mis (Dim cyfarfod Awst a Rhagfyr)
Meeting last Tuesday of the month (No meeting August and December)

Neuadd Bentref Llanfachraeth Village Hall.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio cwcis. / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Derbyn / Accept

Close